Indien U klachten heeft over de praktijk of over de medewerkers nodigen wij U uit dit te melden, Een klacht kan als leermoment dienen om onze diensten nog verder te verbeteren.

U kunt Uw klacht zowel mondeling als schriftelijk kwijt bij de assistente, huisarts of POH. Wij zullen U dan benaderen om de klacht te bespreken en proberen in onderling overleg een oplossing te vinden.

Als U de klacht bij een extern orgaan wil neerleggen, dan kan dat bij SKGE.  Stichting Klachten en Geschillen in de Eerstelijns gezondheidszorg, waarbij de praktijk is aangesloten.

Lees ook de informatie op deze website: http://www.klachtenhuisarts.nl/ik-heb-een-klacht

[/column]