Praktijk

De praktijk heeft de volgende praktijk regels:

AFSPRAKEN MAKEN

Spreekuren van zowel huisarts, assistentes en POH zijn uitsluitend op afspraak. Het inloopspreekuur zoals voor de corona crisis is definitief vervallen, dus U kunt niet meer zonder afspraak op het spreekuur komen. Voor het maken van een afspraak kunt U uitsluitend tussen 08:00 en 10:00 uur bellen. (uitgezonderd voor spoedeisende hulp kunt U ook buiten deze tijd bellen)

 

TELEFONISCH SPREEKUUR

Van maandag tot vrijdag is van 10:00 tot 12:00 het telefonisch spreekuur. U kunt dan bellen voor het opvragen van uitslagen of het stellen van vragen. U wordt te woord gestaan door de assistente die de uitslagen en de vragen met u zal bespreken. Indien nodig zal afgesproken worden dat u door de huisarts teruggebeld wordt, geeft dan ook aan hoe u bereikbaar bent.

 

HERHAALRECEPTEN

Het aanvragen van herhaalrecepten gaat via de assistente, en wel tussen 10:00 en 12:00 uur. Uw recepten worden dan bij de door u opgegeven apotheek aangevraagd en klaargemaakt. De volgende werkdag na 16:00 uur staan uw medicijnen klaar bij de apotheek. Geef dus op tijd uw herhaalmedicatie door! Tijdens vakanties kunt u voor uw herhaalreceptuur contact opnemen met uw eigen apotheek. Herhaalservice: voor uw gemak is het mogelijk om voor medicatie die constant gebruikt moet worden gebruik te maken van de herhaalservice. De apotheek houdt bij wanneer u weer nieuwe medicijnen nodig heeft, en vraagt op tijd de recepten bij ons aan. Zij geven u een berichtje wanneer de medicatie voor u klaar staat. (Dit is een service van huisarts en apotheek die u niets kost) Het is belangrijk dat u bij elke wijziging in uw medicijn gebruik, dit aan apotheek en huisarts doorgeeft, om het risico op fouten zo klein mogelijk te maken. Een verantwoord medicijn gebruik is de verantwoordelijkheid van huisarts, apotheker en patiënt. Wilt u gebruik maken van de herhaalservice, vraag dit dan aan bij uw apotheek.

Huisarts

Een huisarts is verantwoordelijk voor uw consulten, telefonische consulten, visites en overleg met andere werkers binnen de gezondheidszorg, zoals specialisten, de apotheker, de wijkzuster, etcetera.

Assistente

De assistente is het eerste aanspreekpunt van onze praktijk. Ze maakt afspraken en geeft u deskundig advies. Zij kan uitslagen aan u doorgeven en doet urine- en enkele bloedtesten. Zij verzorgt ook de herhalingsrecepten. U kunt bij de assistente ook terecht voor het verbinden van wonden, uitstrijkjes in het kader van bevolkingsonderzoek, vaccinaties, aansluiten en uitleg Holterfoon (indien door de huisarts aangevraagd) en het meten van de bloeddruk (CVRM spreekuur).

POH-GGZ

Aan onze praktijk is mevrouw Mariëlla van Loon als praktijkondersteuner GGZ verbonden. Zij is gespecialiseerd in behandeling en ondersteuning van psychische klachten zoals somberheid, spanningsklachten, relatieproblematiek en andere psychische klachten. De vergoeding valt binnen de basisverzekering huisartsenzorg en gaat niet ten koste van uw eigen risico. Een verwijzing door uw huisarts is wel noodzakelijk.

POH-Somatiek

Binnen onze praktijk zijn er speciale spreekuren door de praktijk ondersteunende huisarts (POH) mevrouw F. den Hoed. Het betreft dan spreekuren voor:

  • CVRM Verhoogd risico op hart en vaatziekten door afwijkingen bloeddruk en of cholesterol en roken. U wordt via SHL schriftelijk opgeroepen voor bloed- en urineonderzoek. Een week na het bloedprikken maakt u via de assistente een afspraak voor controle bij de praktijkverpleegkundige. De assistentes kunnen een gedeelte van de controles onder verantwoordelijkheid van de praktijkverpleegkundige overnemen. Tijdens de controle wordt de uitslag besproken, een aantal vragen gesteld, de bloeddruk gemeten en het gewicht gecontroleerd. U krijgt dan ook advies om het risico op hart en vaatziekten te verkleinen. Het is dus niet de bedoeling dat u een afspraak maakt bij de huisarts of belt voor de uitslag.
  • Diabetes Ook hiervoor wordt u voor bloedonderzoek schriftelijk opgeroepen en maakt u zelf een afspraak bij de praktijkverpleegkundige (via de assistente!). Dit is in de regel 4x per jaar.
  • COPD U krijgt hiervoor een oproep om deel te nemen aan een longfunctieonderzoek (bij SHL). Nadien maakt u zelf via de assistente een afspraak bij de praktijkverpleegkundige. Zij kan ook het stoppen met roken met u bespreken en aanmelden voor het stoppen met roken programma

Verpleegkundig Specialist

Anoek Nuijten is op dinsdag als verpleegkundig specialist werkzaam in onze praktijk. Een verpleegkundig specialist ziet patiënten zelfstandig en mag zelf diagnosticeren, behandelen, medicatie voorschrijven en een aantal voorbehouden handelingen uitvoeren. De verpleegkundig specialist neemt hierbij taken over van de huisarts.